سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
4G
TD-LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات


 

مجوزهای آسیاتک

 

مجوز UNSP

2 ماه،1 هفته

پروانه FCP

1 سال،3 ماه

شماره اقتصادی

1 سال،3 ماه

 
 

افتخارات آسیاتک

 

تندیس دیاموند

1 سال،3 ماه

لوح تعالی نخبگان

1 سال،3 ماه

تندیس ITA

1 سال،3 ماه

تندیس ITA

1 سال،3 ماه

گواهینامه‌ها آسیاتک 

ISO 9001:2015

1 سال،3 ماه

ISO 9001:2015

1 سال،3 ماه

ISO 14001:2015

1 سال،3 ماه

ISO 14001:2015

1 سال،3 ماه

ANSI/TIA-942-B-2017

1 سال،3 ماه

ANSI/TIA-942-B-2017

1 سال،3 ماه

استاندارد ISO 45001:2018

1 سال،3 ماه

گواهینامه افتا

7 ماه،1 هفته

ISO 20000-1:2018

1 سال

ISO 20000-1:2018

1 سال

ISO 20000-1:2018

1 سال

ISO 20000-1:2018

1 سال

ISO 10015:2019

6 ماه،3 هفته

ISO 10001-2018

1 سال،3 ماه

ISO 10002

6 ماه،3 هفته

ISO 10003

6 ماه،3 هفته

ISO 10004-2018

8 ماه،4 هفته