سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

موضوع مناقصه: خرید تابلو های MV


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید تابلو های MV 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 4 تیر ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 16 تیر ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي یا چک طرح صیاد ثبت شده در سامانه بانکی به مبلغ 5،000،000،000ريال معادل پانصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1746 تلفن همراه 09000900235 تماس حاصل نمايند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد