سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه خرید اسپلیتر پروژه فیبر نوری


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید انواع اسپلیتر فیبرنوری

زمان دريافت اسناد مناقصه: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ یکم خرداد ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:۰۰ روز شنبه مورخ 12 خرداد ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه، قابل تمدید، بدون قید و شرط و یا يك فقره چک طرح صیاد ثبت شده در سامانه بانکی به مبلغ 10،000،000،000 ریال معادل یک میلیارد نومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1721 تلفن همراه 09000900241 تماس حاصل نمايند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه

قرارداد مناقصه