سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقه شماره یک مناقصه DCIM


به نام خدا

شرکت انتقال داده های آسیاتک

الحاقیه شماره یک مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه مانیتورینگ DCIM

موضوع الحاقیه:تکمیل مشخصات فنی و تمدید زمان مناقصه

شماره مناقصه: 02-140302

با توجه به سوالات متعدد مناقصه گران محترم در خصوص مناقصه سیستم DCIM ، بدینوسیله موارد تکمیلی به شرح ذیل به روزرسانی می گردد. خواهشمند است در مناقصه مذکور لحاظ گردد.

وضعیت عملیاتی پکیچ های گازی سیستم سرمایش به شرح مورد انتظار می باشد:

· نمایش دما

· نمایش رطوبت

· تنطیم ست‌‌پوینت دما و رطوبت

· نمایش فشار

· سرعت و وضعیت بلوئر

· سرعت فن کندانسورها

· وضعیت کمپرسورها

· وضعیت هیتر

· نمایش تمامی آلارمها

 

نمایش وضعبت پارامتر های مربوط به PDU ها در تابلو های PDR بالادست که مجموعا 21 دستگاه می باشد به شرح ذیل مورد انتظار می باشد.

نمایش ولتاژ
نمایش جریان
نمایش فرکانس
نمایش ضریب قدرت
نمایش توان خروجی اکتیو و ظاهری
مشاهده تمامی آلارم­های PDU مبتنی بر Set point تعیین شده برای سطح بالا و پایین هر یک از مقادیر فوق توسط اپراتور

مناقصه تا تاریخ 19 خرداد ماه 1403 تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

 

مدارک:

اسناد مناقصه